Svařování metodami MIG, MAG a TIG

Svařování metodami MIG, MAG a TIG

Potřebujete spolehlivě svařit rozměrnou ocelovou konstrukci nebo konstrukci z vysokolegované oceli a speciálních slitin? Provedeme to metodou MIG, MAG nebo TIG přesně podle vašeho přání. Naše certifikované specialisty a nejmodernější technologie berte jako záruku vysoké kvality sváru konstrukce.

Svařování konstrukcí metodami MIG a MAG

Metody MIG a MAG představují moderní technologii svařování konstrukcí. Dochází k němu za pomoci tavící se elektrody v ochraně inertního nebo aktivního plynu.
Tyto metody nejčastěji používáme pro svařování konstrukcí z nelegovaných, nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí nebo při svařování konstrukcí ocelových. Jde hlavně o prvky na stavbách, lodích a dalších dopravních prostředcích.

Svařování konstrukcí metodou TIG (WIG)

Tato technologie spočívá ve svařování konstrukcí netavící se wolframovou elektrodou v inertním plynu. Umožňuje svařovat konstrukce z vysokolegovaných žáropevných a žáruvzdorných ocelí pro farmaceutický, potravinářský či chemický průmysl.

Metoda TIG (WIG) je určená pro svařování konstrukcí z:

  • Hliníku a jeho slitin
  • Hořčíku a jeho slitin
  • Mědi
  • Niklu
  • Titanu
  • Molybdenu

Dále pak ze střednělegované a vysokolegované oceli, zirkonu a dalších materiálů.

Chcete poznat naše technologie svařování konstrukcí zblízka? Ozvěte se nám!